תערוכה בינלאומית 18/01/2014, גבעת חיים

שפט: Jochen H. Eberhardt מגרמניה

תוצאות התערוכה:

גזע כיתה משתתף סגיר כלב בעלים מין ת.לידה ציון תואר
אייריש וולפהונד Intermediate Class Female 383 14386 U'r'Auryn of Northern Forest וינטרוב רוני נקבה 26/07/2012 Excellent , CACIB, CAC, BB, BOB
וויפט Junior Class Male 384 338640 Benz Chartcore אלנה אנדראה+פיזם מאירה זכר 17/01/2013 VeryGood
וויפט Junior Class Male 385 118516 Iyon V.Hilit's Stars כרמל ציפורת והילית זכר 01/04/2013 Excellent , JCAC, BD, BOS
וויפט Intermediate Class Male 386 116874 Honey Kashmir V.Hilit's Stars כרמל הילית זכר 22/06/2012 Excellent , CW, CACIB, CAC
וויפט Junior Class Female 387 118519 I am Nicki Minaj V.Hilit's Stars מיטל בר-סלע ציפורת והילית כרמל נקבה 01/04/2013 VeryGood
וויפט Junior Class Female 388 118518 Iris V.Hilit's Stars כרמל ציפורת והילית נקבה 01/04/2013 Excellent , JCAC, BJ
וויפט Open Class Female 389 115669 Gorgeous Gucci פרידמן דרור+כרמל הילית נקבה 22/10/2011 Good
וויפט Champion Class Female 390 111399 Electra Princess Von Hilit כרמל ציפורת והילית נקבה 09/08/2010 VeryGood
וויפט Champion Class Female 391 111398 Elle Chic Von Hilit כרמל הילית+בן דוד איה נקבה 09/08/2010 VeryGood (1)
וויפט Champion Class Female 392 13868 Karadhras Pina Colada אנדראה אלנה נקבה 11/11/2010 Excellent , GCAC, CACIB, BB, BOB
וויפט Veteran Class Female 393 98647 ספידי בן דוד איה נקבה 23/06/2005 VeryGood
סאלוקי Puppy Class 6-9 Female 394 504522 Gypsy Beauty Spell מינץ קרן נקבה 02/05/2013
סאלוקי Junior Class Male 395 14622 Caramat Al Naqawa ווז'לקין יוליה זכר 12/04/2013 Good
סאלוקי Intermediate Class Male 396 14481 Hetem n'Agzir מינץ קרן+ווזילקין יוליה זכר 27/07/2012 Excellent , CACIB, BD, CAC, BOB
סאלוקי Open Class Male 397 114121 הילל ניסים וניפלאות Neshama Tova פיחטמן בוריס זכר 26/08/2011 VeryGood
סאלוקי Junior Class Female 398 504482 Halav U'Dvash Ruah Midbar אוקון מיכאלה נקבה 24/09/2012 Excellent (1) , JCAC, BJ
סאלוקי Junior Class Female 399 118068 Affika Wind of Rin מיננקוב רעיה נקבה 06/02/2013 Excellent (2) , REJCAC
סאלוקי Intermediate Class Female 400 116742 שלומציון גופי דישבק רעות נקבה 11/10/2012 VeryGood
סאלוקי Open Class Female 401 504501 Fardos el Arab Bahia אוקון מיכאלה נקבה 14/01/2009 Excellent , CW
סאלוקי Open Class Female 402 504388 דרימס קאמ טרו נמש Neshama Tova מינץ קרן נקבה 21/05/2010 Good
סאלוקי Champion Class Female 403 109151 Duria Asar Min Huma Neshama Tova מינץ קרן נקבה 19/08/2009 VeryGood
סאלוקי Champion Class Female 404 113835 Ba-Li Balisha Neshama Tova מינץ קרן + פיחטמן בוריס נקבה 26/08/2011 Excellent (1) , GCAC, CACIB
סאלוקי Veteran Class Female 405 98714 Amra Spector El Razael ווז'לקין יוליה נקבה 04/08/2005 Excellent , BOS, BV, BB