אירועי סוף שנה של ההי"ל – גבעת חיים מאוחד 2013

תוצאות תערוכת גורים (שופטת: יניקי שטיינבוק, ישראל)

גזע כיתה משתתף סגיר כלב בעלים מין ת.לידה ציון תואר
וויפט Puppy Class 6-9 Male 48 118516 Iyon V.Hilit's Stars כרמל ציפורת והילית זכר 01/04/2013 VeryPromising BP
אייריש וולפהונד Puppy Class 6-9 Male 49 339487 Barachois Ya Don`t Say שושן הילרי חוה זכר 06/05/2013 VeryPromising (2)
אייריש וולפהונד Puppy Class 6-9 Male 50 339488 Barachois Yankee Doodle Day שושן הילרי חוה זכר 06/05/2013 VeryPromising (1) BP
גרייהאונד איטלקי Puppy Class 6-9 Female 51 118411 Hurricane storm Let It Blow נדב לוי+יעלה ויסבורט נקבה 08/05/2013 Promising
אפגאני Puppy Class 3-6 Female 52 339496 Vindaloo For U אנדראה אלנה נקבה 04/06/2013 VeryPromising BP

 תוצאות תערוכת צעירים (שופט: Sigurd Wilberg, נורבגיה)

גזע כיתה משתתף סגיר כלב בעלים מין ת.לידה ציון תואר
וויפט Junior Class Male 11 337842 Sagramour Paladino אנדראה אלנה זכר 24/11/2012 VeryGood
אייריש וולפהונד Junior Class Female 12 14386 U'r'Auryn of Northern Forest וינטרוב רוני נקבה 26/07/2012 VeryGood
סאלוקי Junior Class Male 13 504527 לוק קרן דרוקר זכר 01/08/2012 VeryGood
סאלוקי Junior Class Male 14 504480 Hineh Ani Bah Ruah Midbar אוקון שמואל&אוקון מיכאלה זכר 24/09/2012 VeryGood
סאלוקי Junior Class Male 15 118062 Aristocrat Wind of Rin דייב ילנה זכר 06/02/2013 VeryGood
סאלוקי Junior Class Female 16 504482 Halav U'Dvash Ruah Midbar אוקון מיכאלה נקבה 24/09/2012 VeryGood
סאלוקי Junior Class Female 17 118068 Affika Wind of Rin מיננקוב רעיה נקבה 06/02/2013 Excellent JCAC, CW, BJ
גרייהאונד איטלקי Junior Class Female 18 14620 Renesmee Forum Romanum לוי נדב נקבה 23/11/2012 VeryGood