הזמנה לאסיפה הכללית

חברי החוג הישראלי לכלבי רוח מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית השנתית של החוג שתתקיים
בשבת 3.3.18 , במודיעין לאחר תום תערוכת פורים.
על סדר היום :

1 . דו"ח פעילות.
2 . דוח גידול.
3 . דו"ח כספי.
4 . דו"ח מילולי לרשם העמותות.
5 . דו"ח ועדת ביקורת.
6 . קביעת דמי מה"ג.
בברכה,
חברי וועד החוג הישראלי לכלבי רוח