דו"ח כספי שנת 2016

החוג הישראלי לכלבי רוח

הכנסות (₪)  2016

הוצאות (₪)  2016 

תערוכות חוג 13,409 תערוכות חוג 10,992
דמי חבר 8,250 דמי חבר להי"ל 3,120
ביקורות שגר ומיונים 3,700 הוצאות שונות 4,400
מכירות 180 ביקורות שגר 2,746
    הוצאות מנהלה 6,887
    עמלות בנק 61
סה"כ
25,539
סה"כ
28,206

 

                                                                                                                                 

 

יתרה בעו"ש  1/1/16               20,520             יתרה בעו"ש  31/12/16               17,806

יתרה בקופה קטנה1/1/16   396                       יתרה בקופה קטנה 31/12/16      443

שיק לפרעון 1/1/16                                        שיק לפרעון 1/1/17                      –

 

יו"ר החוג – ד"ר צפרא סיריק  ________________________

גזבר החוג – אנדריאה דיאקונסה- אלנה_____________________________

יו"ר ועדת ביקורת – רו"ח לימור שטהל _________________________________

חבר ועדת ביקורת – עו"ד אריק שורץ _________________________