פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של החוג הישראלי לכלבי רוח מיום 6.3.17 באור יהודה

האסיפה זומנה לשעה 19:30 ונפתחה כחוק בשעה 20:00 בנוכחות 17 חברים מתוך 75 חברי החוג הרשומים שזומנו לאסיפה.

  1. נמסר דוח יו"ר – דוח פעילות החוג לשנת 2016 .
  2. הוצג דו"ח כספי לשנת 2016 .. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי.
  3. הוצג דוח ועדת הביקורת לשנת 2016. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את דוח הביקורת.
  4. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוח המילולי לשנת 2016 , לרשם העמותות.
  5. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את העלאת דמי החבר השנתיים מ-200 ל 220 ₪.
  6. הוצג דוח גידול שנתי לשנת 2016.
  7. בחירות לוועד החוג לשנים 2017-2018 – פה אחד נבחר הועד הבא –

יו"רמריאנה סגל לזרוביץ
מזכירה גזברית , מרכזת גזע וויפט +אפגאניאנדראה אלנה
רכזת חבריםרעות דישבק
רכזת תערוכות , מרכזת גזע סאלוקי+IG +גרייהאונד + אזאואקצפרא סיריק
מרכזת גזע  IW +בורזוירוני וינטרוב
חברי ועד נוספים – יוליה ווזיליקין , צחי נבו, ציפורת כרמל וויקטוריה וקסר-גולדנר.

הפרוטוקול נרשם על ידי ד"ר צפרא סיריק.