הזמנה לאסיפה כללית של החוג

לחברי החוג הישראלי לכלבי רוח שלום

הנידון : הזמנה לאסיפה כללית של החוג.

האסיפה הכללית השנתית של החוג תיערך ביום שני 6.3.17 בשעה 19:30 במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות , רחוב המסגר 6 באור יהודה.

על סדר היום:

  1. דו"ח יו"ר.
  2. דו"ח כספי לשנת 2016.
  3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016.
  4. אישור הדו"ח המילולי לרשם העמותות.
  5. קביעת דמי חבר לשנת 2017.
  6. דו"ח גידול- יימסר על ידי מרכזות הגזע.
  7. בחירות לועד החוג לשנים 2017-2018.

נוהל הבחירות:

  1. חברים שרוצים להציע עצמם לתפקידים הבאים – יו"ר , מזכיר-גזבר ( תפקיד אחד) , רכז תערוכות , מרכזי גזע, יעבירו בדואר חוזר ולא יאוחר מיום שבת 18.2.17 , את הצעתם בליווי CV רלבנטי לתפקיד.
  2. רשימת המועמדים כולל ה CV שלהם ,תפורסם ותופץ לחברים הרשאים להשתתף ולבחור, שבוע לפני מועד האסיפה.
  3. יכולים להשתתף ולבחור רק חברים בחוג שהשלימו את תשלום דמי החבר השנתיים בסך 200 ₪ עד 18.2.17. הודעה מתאימה תישלח לחברים שטרם שילמו את דמי החבר.

בכבוד רב,

ד"ר צפרא סיריק

יו"ר החוג הישראלי לכלבי רוח , תל אביב 25.1.2017