הרישום לתערוכת האביב ב-9.4 הסתיים

סדר שיפוט יישלח במייל במהלך השבוע הקרוב לכל משתתף.

בהצלחה !