דוח אסיפה שנתית 2016

ביום שישי 4.3.16 ערכנו בבית ארז במשמר השבעה את האסיפה הכללית של החוג. קדמו לאסיפה הרצאות כלבניות מרתקות, ואת תקצירן נעלה בהמשך לאתר החוג.

האסיפה קיבלה דיווח על פעילות החוג בשנת 2015 , אישרה את הדו"ח הכספי לשנת 2015, את דו"ח ועדת הביקורת, ואת הדו"ח המילולי לרשם העמותות.

דמי החבר לשנת 2016 נשארו 200 ₪, באישור האסיפה.

כזכור ועד החוג נבחר לשנתיים כל שנה אי זוגית. לאור התפטרותה של מאירה פיזם, אישרה האסיפה את בחירתם של צחי נבו ומריאנה סגל לזרוביץ' לחברי ועד.

ועד החוג לשנת 2016:

יו"ר – ד"ר צפרא סיריק , טל 0522537847 , דוא"ל –zafrasirik@gmail.com
גזברית – אנדראה אלנה , טל 0508783505 , דוא"ל – swift_random@yahoo.com
רכזת חברים ותערוכות – רוני וינטרוב , טל 0523581912 , דוא"ל ronivav@walla.com
חברים – יוליה ווזיליקין , טל 0544577134 , דוא"ל – vozulka@gmail.com
ד"ר צחי נבו , טל 0542075005 , דוא"ל – zachinvo@gmail.com
עו"ד מריאנה סגל –לזרוביץ' , טל0522627380 ,דוא"לmariana13@gmail.com
ועדת ביקורת – רו"ח לימור שטהל , אריק שוורץ

מרכזי גזע:

צפרא סיריק – סאלוקי
אנדראה אלנה – וויפט , גרייהאונד איטלקי , אפגאני
רוני וינטרוב – וולפהאונד אירי , בורזוי