האתר מעודכן עם פעילויות החוג לשנת 2016

04/03/16: אסיפת חוג והרצאות
02/04/16: תערוכת העמק, ישפוט שופט מפורטוגל.
09/04/16: תערוכת האביב. ישפוט שופטת מאיטליה.
18/06/16: תערוכת קיץ. ישפוט שופט משבדיה.
24/09/16: תערוכת ראש השנה. ישפוט שופט משבדיה.
30/12/16: תערוכת כלבי ציד. ישפוט שופטת מאיטליה.

פרטים נוספים בלוח הפעילות.

ועד החוג עדכן את דמי הביקורת לשגר ל-150 ש"ח.