ארכיון הקטגוריה: כללי

דו"ח כספי שנת 2016

החוג הישראלי לכלבי רוח

הכנסות (₪)  2016

הוצאות (₪)  2016 

תערוכות חוג 13,409 תערוכות חוג 10,992
דמי חבר 8,250 דמי חבר להי"ל 3,120
ביקורות שגר ומיונים 3,700 הוצאות שונות 4,400
מכירות 180 ביקורות שגר 2,746
    הוצאות מנהלה 6,887
    עמלות בנק 61
סה"כ
25,539
סה"כ
28,206

 

                                                                                                                                 

 

יתרה בעו"ש  1/1/16               20,520             יתרה בעו"ש  31/12/16               17,806

יתרה בקופה קטנה1/1/16   396                       יתרה בקופה קטנה 31/12/16      443

שיק לפרעון 1/1/16                                        שיק לפרעון 1/1/17                      –

 

יו"ר החוג – ד"ר צפרא סיריק  ________________________

גזבר החוג – אנדריאה דיאקונסה- אלנה_____________________________

יו"ר ועדת ביקורת – רו"ח לימור שטהל _________________________________

חבר ועדת ביקורת – עו"ד אריק שורץ _________________________

 

 

סיום ההרשמה לתערוכת האביב

ההרשמה לתערוכת האביב של החוג הישראלי לכלבי רוח ב-8/4 הסתיימה.  לו"ז מפורט יישלח לכל המשתתפים במייל במהלך השבוע. 
התערוכה תתקיים בחניון מקורה , על שטיחים, עם מועדונים נוספים. כלבי הרוח יישפטו ראשונים בזירה – בשעה 9:00.  התערוכה תתקיים בכל מזג אויר.

שופט: ד"ר  חוזה וידאל מונטרו  JOSE VIDAL MONTERO מספרד.
מיקום: חניון מקורה ,מרכז מגה, רחוב קדר 122 מודיעין.

דמי רישום לחברי החוג (כפול למי שאינו חבר):
כלב ראשון – 100 ₪
כל כלב נוסף – 75 ₪
גורים וקשישים – 50 ₪
ניתן לשלם בהמחאות לפקודת החוג הישראלי לכלבי רוח או במזומן בבוקר התערוכה.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות במייל sighthoundsclub@gmail.com למנהלת תערוכה, אנדראה דיאקונסה-אלנה, טל. 0508783505.

 

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של החוג הישראלי לכלבי רוח מיום 6.3.17 באור יהודה

האסיפה זומנה לשעה 19:30 ונפתחה כחוק בשעה 20:00 בנוכחות 17 חברים מתוך 75 חברי החוג הרשומים שזומנו לאסיפה.

 1. נמסר דוח יו"ר – דוח פעילות החוג לשנת 2016 .
 2. הוצג דו"ח כספי לשנת 2016 .. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי.
 3. הוצג דוח ועדת הביקורת לשנת 2016. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את דוח הביקורת.
 4. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוח המילולי לשנת 2016 , לרשם העמותות.
 5. האסיפה הכללית אישרה פה אחד את העלאת דמי החבר השנתיים מ-200 ל 220 ₪.
 6. הוצג דוח גידול שנתי לשנת 2016.
 7. בחירות לוועד החוג לשנים 2017-2018 – פה אחד נבחר הועד הבא –

יו"רמריאנה סגל לזרוביץ
מזכירה גזברית , מרכזת גזע וויפט +אפגאניאנדראה אלנה
רכזת חבריםרעות דישבק
רכזת תערוכות , מרכזת גזע סאלוקי+IG +גרייהאונד + אזאואקצפרא סיריק
מרכזת גזע  IW +בורזוירוני וינטרוב
חברי ועד נוספים – יוליה ווזיליקין , צחי נבו, ציפורת כרמל וויקטוריה וקסר-גולדנר.

הפרוטוקול נרשם על ידי ד"ר צפרא סיריק.

הזמנה לתערוכת האביב 08.04.2017

שופט – ד"ר  חוזה וידאל מונטרו  JOSE VIDAL MONTERO מספרד.
מיקום – חניון מקורה ,מרכז מגה, רחוב קדר 12 מודיעין.

התערוכה תתקיים בחניון מקורה , על שטיחים, עם מועדונים נוספים . כלבי הרוח יישפטו ראשונים בזירה – בשעה 9:00.התערוכה תתקיים בכל מזג אויר.

יכולים להירשם כלבים שנולדו לפני ה 8.1.17, בעלי תעודות יוחסין של ההיל , בעלי שבב ומחוסנים לכלבת בתוקף. (לפחות שבועיים לפני מועד התערוכה).

גורים ( 3-9 חדשים) בתהליך רישום –יציינו את שם ההורים והמגדל.

הרישום רק דרך אתר החוג. אנא מלאו את כל הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת היוחסין – שם מלא ( ולא שם חיבה) , מספר סגיר , תאריך לידה, וכמו כן מספר שבב ותאריך חיסון כלבת אחרון !

הרישום יסתיים ביום שישי 31.3.17 .

דמי רישום לחברי החוג (כפול למי שאינו חבר)

כלב ראשון – 100 ₪
כל כלב נוסף – 75 ₪
גורים וקשישים – 50 ₪

ניתן לשלם בהמחאות לפקודת החוג הישראלי לכלבי רוח , או במזומן  בבוקר התערוכה, אולם הרישום לתערוכה מוקדם בלבד דרך אתר החוג! לא יתקבלו רישומים חדשים בבוקר התערוכה.

לו"ז סופי ואישור רישום יישלח לנרשמים מספר ימים לפני התערוכה.
פרטים נוספים אצל אנדריאה – 0508-783505

מעבר לטופס הרשמה

הזמנה לאסיפה כללית של החוג

לחברי החוג הישראלי לכלבי רוח שלום

הנידון : הזמנה לאסיפה כללית של החוג.

האסיפה הכללית השנתית של החוג תיערך ביום שני 6.3.17 בשעה 19:30 במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות , רחוב המסגר 6 באור יהודה.

על סדר היום:

 1. דו"ח יו"ר.
 2. דו"ח כספי לשנת 2016.
 3. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016.
 4. אישור הדו"ח המילולי לרשם העמותות.
 5. קביעת דמי חבר לשנת 2017.
 6. דו"ח גידול- יימסר על ידי מרכזות הגזע.
 7. בחירות לועד החוג לשנים 2017-2018.

נוהל הבחירות:

 1. חברים שרוצים להציע עצמם לתפקידים הבאים – יו"ר , מזכיר-גזבר ( תפקיד אחד) , רכז תערוכות , מרכזי גזע, יעבירו בדואר חוזר ולא יאוחר מיום שבת 18.2.17 , את הצעתם בליווי CV רלבנטי לתפקיד.
 2. רשימת המועמדים כולל ה CV שלהם ,תפורסם ותופץ לחברים הרשאים להשתתף ולבחור, שבוע לפני מועד האסיפה.
 3. יכולים להשתתף ולבחור רק חברים בחוג שהשלימו את תשלום דמי החבר השנתיים בסך 200 ₪ עד 18.2.17. הודעה מתאימה תישלח לחברים שטרם שילמו את דמי החבר.

בכבוד רב,

ד"ר צפרא סיריק

יו"ר החוג הישראלי לכלבי רוח , תל אביב 25.1.2017